Juridiskie pakalpojumi


JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Mūsu biroja juristiem ir 20 gadu pieredze savā specialitātē, kura ir uzkrāta strādājot tiesās kā tiesnešu palīgiem, par advokātiem, tiesvedību juristiem bankās, par juristiem būvniecības uzņēmumos, biedrībās un nodibinājumos, kā arī individuāli praktizējot. Ar lielāko prieku piedāvāsim jums savus pakalpojumus!

BŪVNIECĪBAS PROCESS

Pārstāvam gan būvnieku, gan pasūtītāju intereses būvniecības procesa laikā. Sagatavojam ar būvniecību saistītos līgumus, tādus kā būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvniecības līgumus. Veicam to analīzi, koriģēšanu. Pārstāvam strīdos ārpus tiesas un tiesas ceļā.

Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu, par nomas, īres ar izpirkuma tiesībām, apsaimniekošanas līgumiem u.tml. Klientu interešu pārstāvēšana juridiskos strīdos, kas saistīti nekustamā īpašuma pirkšanu/pārdošanu, īpašumu nomu u.c. 

Juridiskie pakalpojumi komersantiem saistībā ar jaunu uzņēmumu reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistrā, kā arī visu nepieciešamo dokumentu grozījumu reģistrācijai. Konsultācijas saistībā ar komerctiesībām.

Juridiskie pakalpojumi saistībā ar jaunu komercķīlu reģistrāciju, komercķīlas pārjaunošanu un tās noteikumu grozīšanu, kā arī komercķīlas pārvaldnieka reģistrāciju.

Juridiskie pakalpojumi saistībā ar tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesiem, sagatavojot maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības pieteikumus un iesniedzot tos tiesā, kā arī sniedzot konsultācijas minēto procesu sakarā. 

Sagatavojam dažāda veida līgumus atbilstoši klientu individuālajām prasībām un maksimālai klientu interešu aizstāvībai. Piedāvājam visa veida līgumu un ar to saistīto dokumentu sagatavošanu, līgumu korekciju, grozījumu sagatavošanu, iespējamo risku izvērtēšanu.

Sagatavojam prasības pieteikumus, blakus sūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības, kā arī pārstāvam savu klientu intereses visu instanču tiesās un šķīrējtiesās. Sniedzam konsultācijas saistībā ar prasības celšanu tiesās, izstrādājot piemērotāko stratēģiju. 

ĀRZEMNIEKU NODARBINĀŠANA

Birojs sniedz konsultācijas un juridiskos pakalpojumus  vīzu, uzturēšanās un darba atļauju noformēšanā uzņēmumu ārvalstu darbiniekiem un amatpersonām.


© 2015-2019 LEGALIA. Visas tiesības aizsargātas.

 . Juridiskais birojs