Maksātnespēja


GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

Likumā par "Par grāmatvedību" ir noteikts, ka uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Grāmatvedība ir kārtojama tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.


MŪSU PIEDĀVĀJUMS

  • Grāmatvedības pakalpojumi atbilstoši Latvijas likumdošanai;

  • Gada pārskati, operatīvās bilances;

  • Ikgadējās nodokļu deklarācijas;

  • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei;

  • Pārskati un atskaites atbilstoši klienta vajadzībām: direktoram, valdei, īpašniekiem;

  • Algu grāmatvedība un attiecīgas nodokļu deklarācijas, izziņas pēc pieprasījuma;

  • PVN deklarācijas;

  • Informācija un konsultācijas saistībā ar grāmatvedību, nodokļu sistēmu un pārskatu sastādīšanu.


Juridiskie pakalpojumi