Juridiskie pakalpojumi


                      

FIZISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS

 

Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Fiziskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.


>>> UZZINI PAR BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU


PROCESA PASLUDINĀŠANAS PRIEKŠNOTEIKUMI


Lai pasludinātu fiziskās personas maksātnespēju ir jābūt noteiktiem priekšnoteikumiem, lai personu par tādu atzītu:

Pirmkārt, personai ir jābūt par Maksātnespējas likuma subjektu. Maksātnespējas likuma 127.panta pirmā daļa nosaka, ka par fiziskās personas maksātnespējas procesa subjektu var būt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības.

 

Otrkārt, fiziskajai personai maksātnespējas procesu var piemērot, ja:

 • šai personai nav iespējas nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz EUR 5000,-;

 • sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz EUR 10 000,-;
 • šai personai nav iespēju nokārtot parāda saistības, no kurām vismaz vienas parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp parādnieku un Maksātnespējas likuma 131.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajām personām, ja tā pārsniedz EUR 5000,- (vairāk par "ģimenes maksātnespēju" var uzzināt šeit).


Treškārt, tiesa var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja tā konstatē, ka:

 • personai (parādniekam) ir kāda no iepriekš minētajām maksātnespējas pazīmēm;
 • pēdējā gada laikā parādniekam nav pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kas izbeigts nedzēšot saistības;
 • pēdējo 10 gadu laikā parādniekam nav ticis pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros dzēstas saistības;
 • persona iesniedzot tiesā pieteikumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu ir samaksājusi valsts nodevu EUR 70,- apmērā;
 • persona iesniedzot tiesā pieteikumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu ir samaksājusi maksātnespējas procesa depozītu divu minimālo mēnešalgu apmērā (šobrīd - EUR 860,-). 

JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS

 

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.


TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESS

 

Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. Tiesiskās aizsardzības process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesā ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu.


MŪSU PIEDĀVĀJUMS

 • konsultācijas par fiziskās personas maksātnespējas procesu;

 • konsultācijas par juridiskās personas maksātnespējas procesu;

 • konsultācijas par tiesiskās aizsardzības procesu;

 • maksātnespējas procesa pieteikuma un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana;

 • klienta pārstāvēšanu tiesā;

 • kreditora pārstāvība kreditoru sapulcēs;

 • saistību dzēšanas plāna sagatavošana un pieteikuma tiesai par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu;

 • citi nepieciešamie pakalpojumi saistībā ar tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesu.


© 2015-2020 LEGALIA. Visas tiesības aizsargātas.

 . Juridiskais birojs