Maksātnespēja
Titullapa

nenāciet pie manis rudenī

Responsive Section Counter

Resize the browser window to see the effect.


11+

Partners

55+

Projects

100+

Klienti

100+

PĀRSTĀVĪBAS

uzmanību!

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Piedāvājam plašu juridisko pakalpojumu klāstu, taču īpaši specializējamies komerctiesībās, lietu un saistību tiesībās, kā arī maksātnespējas procesa lietās. Pārstāvam savus klientus tiesās, šķīrējtiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.


Maksātnespējas process

Savu klientu uzdevumā veicam fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikumu sagatavošanu, kā arī visu nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu, apkopošanu, pievienošanu pieteikumam un iesniegšanu tiesā.

Komerctiesības

Pēc nepieciešamības sagatavojam individuālo komersantu, akciju sabiedrību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību dibināšanas, biedrību un nodibinājumu grozījumu un likvidācijas dokumentus iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Nekustamie īpašumi

Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu darījumu ceļā, nekustamā īpašuma pārbaude pirms tā iegādes veicot juridisko, nodokļu, vides aizsardzības un citu aspektu pārbaudi. Nepieciešamo līgumu sagatavošana nomas un īres darījumu noslēgšanai. Klientu interešu pārstāvēšana juridiskos strīdos.

👢Responsive Pricing Tables

Resize the browser window to see the effect.

 • Basic
 • $ 9.99 / year
 • 10GB Storage
 • 10 Emails
 • 10 Domains
 • 1GB Bandwidth
 • Sign Up
 • Pro
 • $ 24.99 / year
 • 25GB Storage
 • 25 Emails
 • 25 Domains
 • 2GB Bandwidth
 • Sign Up
 • Premium
 • $ 49.99 / year
 • 50GB Storage
 • 50 Emails
 • 50 Domains
 • 5GB Bandwidth
 • Sign Up

Responsive Zig Zag Layout Example

Resize the browser window to see the effect.

The App

Why buy it?

Take photos like a pro. You should buy this app because lorem ipsum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

App

Clarity

Pixels, who?

A revolution in resolution. Sharp and clear photos with the world's best photo engine, incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquipex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

The App

Why buy it?

Take photos like a pro. You should buy this app because lorem ipsum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

TIESVEDĪBA

Hover over the box below:

PRIEKŠPUSE

PAKAĻPUSE

Lorem ipsum headerum


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOSACĪJUMI MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA UZSĀKŠANAI UN PABEIGŠANAI

A Collapsible:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Collapsible Set:

fiziska persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības;

nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz € 5 000,- vai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz € 10 000,-, vai nav iespēju nokārtot parādsaistības, no kurām vismaz vienas parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp parādnieku un ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku, ja tā pārsniedz € 5 000,-;

individuālais komersants; persona, kura pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem; persona, kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā; persona, kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros dzēstas saistības; persona pret kuru pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā, ar kuru konstatēts, ka esi izvairījies (-usies) no nodokļu samaksas; persona, kurai pēdējā gada laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības; pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai maksātnespējas procesa laikā slēdzis darījumus, kuru rezultātā esi kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, turklāt esi apzinājies vai tev vajadzēja apzināties, ka šādu darījumu slēgšana var novest līdz maksātnespējai vai zaudējumu radīšanai kreditoriem; sniedzis apzināti nepatiesu informāciju par savu mantisko stāvokli un slēpis savus patiesos ienākumus; parādnieks, kurš nepilda bankrota vai saistību dzēšanas procedūrā paredzētos pienākumus, būtiski apgrūtinot maksātnespējas procesa efektīvu norisi -

Jurists