Maksātnespēja


🧭


Lorem ipsum headerum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


MŪSU PAKALPOJUMU CENASBEZMAKSAS

Neklātienes konsultācija tiek nodrošināta attālināti pa tālruni 29 245 278 darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00. Šī ir iespēja cilvēkiem, kuri nedzīvo Rīgā, bet ne tikai, saņemt konsultāciju un noskaidrot vai tieši viņiem ir iespēja uzsākt savu maksātnespējas procesu.€ 30

Klātienes konsultācija tiek nodrošināta uz vietas mūsu birojā, darba dienās no plkst. 9.00-17.00. Konsultāciju laiks iepriekš saskaņojams pa tālruni 29245278 vai e-pastu: birojs@legalia.lv. Izvēloties turpināt ar mums sadarbību, samaksātā maksa par konsultāciju tiek ņemta vērā pie norēķiniem par kādu no tālāk minētajiem pakalpojumiem.€ 300

Fiziskās personas maksātnespējas pieteikuma sagatavošana neietver sevī tikai pieteikuma sagatavošanu, bet gan arī visu nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu no valsts iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tiesām, kā arī kreditoriem. Neskatoties uz augstāk minēto, mūsu klientiem retos izņēmumos var nākties arī pašiem sagādāt kādu no pieteikumam pievienojamiem dokumentiem.€ 450

Ar pieteikumu ģimenes maksātnespējai ir saprotams augstāk minētais fiziskās personas maksātnespējas pieteikums. Atšķirība ir tikai tajā, ka minēto pieteikumu izmantojot vienu maksātnespējas depozītu un valsts nodevu, tiesā sniedz vismaz divas personas, kuras atbilstoši Maksātnespējas likumam uzskatāmas par savstarpēji ieinteresētām personām (laulātais, vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, bērni, mazbērni) un šīm personām nav iespēju nokārtot parādsaistības, no kurām vismaz vienas parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp parādnieku un ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku. Augstāk norādītā cena attiecas uz ģimenes maksātnespējas pieteikumiem, kurus kopīgi iesniedz ne vairāk kā divas personas. Gadījumā, ja iesniedzēji ir vairāk par divām personām, maksa par dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu tiesā tiek noteikta izvērtējot darba apjomu, kā arī pusēm savstarpēji vienojoties.€ 100 - 150

Pabeidzot bankrota procedūru, parādniekam ir jāizstrādā un jāiesniedz tiesā apstiprināšanai saistību dzēšanas plāns. Šādu plānu parādnieks var lūgt arī izstrādāt savam administratoram par atsevišķu samaksu. Precīza pakalpojuma maksa ir atkarīga no saistību dzēšanas plānā ietverto kreditoru daudzuma.€ 100 - 150

Pēc pēdējā maksājuma izdarīšanas kreditoriem, parādniekam jāsagatavo tiesai adresēts pieteikums par maksātnespējas procesa izbeigšanu un atbrīvošanu no saistību dzēšanas plānā minētajām saistībām.


KĀDAS IR IZMAKSAS UZSĀKOT MAKSĀTNESPĒJU

Visi zemāk minētie maksājumi, izņemot pirmos divus, ir tādi ar kuriem ir jārēķinās jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā vai izmantojat jurista pakalpojumus, vai nē.€ 300

Maksājums veicams pie līguma parakstīšanas. Ģimenes maksātnespējas gadījumā (divas personas), biroja pakalpojumi izmaksā € 450.€ 37

Maksājums veicams pilnvaras sagatavošanas brīdī pie notāra. Pie dažādiem notāriem norādītā summa var atšķirties.€ 1 000

Maksājums veicams pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.€ 70

Maksājums veicams pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.€ 5,37

Maksājums veicams pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.€ 16,50

Maksājums veicams pie līguma parakstīšanas.€ 7 - 45

Gadījumā, ja izziņas jāpieprasa arī no kreditoriem (bankas, ātrie kredīti), tad jārēķinās arī ar komisijas maksām par šādu izziņu sagatavošanu. To lielums svārstās augstāk norādītajā apmērā.


Juridiskie pakalpojumi