Maksātnespējas process


SAISTĪBU TIESĪBAS

Saistību tiesības ir tiesības uz kura pamata  vienai personai - parādniekam - jāizdara par labu otrai - kreditoram - zināma darbība, kam ir mantiska vērtība. Saistību tiesības ir tās, kuras regulē pušu savstarpējās attiecības un nosaka to rīcību konkrētās situācijās - ko drīkst vai nedrīkst darīt. Tās var rasties vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai uz likuma pamata. Pirms saistītu sevi ar kādiem pienākumiem tiesiska darījuma rezultātā (piem., slēdzot līgumu), ir būtiski saprast vai līgums, kuru Jūs parakstāt ir izpildāms un tas neietver sevī kādus vērā ņemamus riskus, kas var novest pie tā, ka rezultāts ir tāds kādu nemaz negaidījāt.

MŪSU PIEDĀVĀJUMS

SAGATAVOJAM SEKOJOŠUS LĪGUMUS:

 • Pirkuma līgumi;
 • Rokas naudas līgumi;
 • Maiņas līgumi;
 • Uztura līgumi;
 • Īres, nomas līgumi;
 • Uzņēmuma līgumi;
 • Pārvadājuma līgumi;
 • Apakšuzņēmuma līgumi,
 • Būvuzraudzības līgumi,
 • Autoruzraudzības līgumi;
 • Darba līgumi;
 • Aizdevuma līgumi;
 • Galvojuma līgumi;
 • Patapinājuma līgumi;
 • Glabājuma līgumi;
 • Cesijas līgumi;
 • Trasta līgumi;
 • Pilnvarojuma līgumi u.c.


Maksātnespēja