Maksātnespējas process


NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

KONSULTĀCIJAS

Konsultācijas par nekustamo īpašumu tiesību regulējumu, tiesību aktiem un praksi, lai nodrošinātu sapratni par tiesiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, pārvaldību un izmantošanu.

PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS DARĪJUMI

Palīdzam sagatavot un izskatīt nekustamā īpašuma pirkuma -pārdošanas līgumus, veicot nepieciešamos tiesiskos pētījumus par īpašumu un nodrošinām, ka visi juridiskie nosacījumi tiek ievēroti darījuma veikšanas laikā.

NOMAS UN ĪRES LĪGUMI

Palīdzam izstrādāt un pārskatīt nomas un īres līgumus, lai nodrošinātu klienta intereses un tiesības attiecībā uz nekustamā īpašuma īri vai nomu. Palīdzam strīdu gadījumos, kad rodas problēmas starp īpašniekiem un nomniekiem.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZPĒTE

Veicam tiesisko izpēti par konkrētu nekustamā īpašuma tiesisko stāvokli, ieskaitot īpašuma tiesību ierobežojumus, hipotēkas, īpašuma pārnesi un citus tiesību aktus, kas var ietekmēt īpašuma tiesības un īpašuma pārdošanu.

Maksātnespēja