Maksātnespējas process


NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

MŪSU PIEDĀVĀJUMS

Sniedzam konsultācijas, kā arī praktisku juridisko palīdzību jautājumos, kas skar nekustamā īpašuma: 

  • juridiskā statusa un apgrūtinājumu izpēti;
  • reģistrācijas formalitāšu veikšanu zemesgrāmatās;
  • dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu saistībā ar nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, hipotekāro nodrošinājumu, kopīpašuma sadali, laulāto mantisko attiecību noformēšanu, komercplatību nomu un dzīvojamo telpu īri. 


Juridiskie pakalpojumi