Maksātnespējas process


UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJA


SAGATAVOJAM SEKOJOŠUS DOKUMENTUS:

REĢISTRĀCIJAI

 • Individuālais komersants;

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

 • Akciju sabiedrība;

 • Pilnsabiedrība;

 • Komandītsabiedrība.

GROZĪJUMIEM

 • Pamatkapitāla (AS un SIA) denominācija eiro;

 • Izmaiņas informācijā par individuālo komersantu;

 • Izmaiņas dibināšanas līgumā vai lēmumā;

 • Izmaiņas statūtos;

 • Izmaiņas valdes sastāvā, informācijā par valdes locekļiem vai pārstāvības tiesībās;

 • Izmaiņas padomes sastāvā;

 • Izmaiņas dalībnieku reģistrā;

 • Reorganizācijas līguma projekta un tā grozījumu pievienošana reģistrācijas lietai;

 • Prokūras izdošana;

 • Prokūras izbeigšana;

 • Izmaiņas informācijā par prokūristu;

 • Pamatkapitāla otras daļas apmaksa;

 • Komercsabiedrības pamatkapitāla palielināšana;

 • Komercsabiedrības pamatkapitāla samazināšana;

 • Nosaukuma maiņa;

 • Izmaiņas informācijā par likvidatoru;

 • Juridiskās adreses maiņa;

 • Izmaiņas personālsabiedrībā;

 • Izmaiņas informācijā par Latvijā reģistrēta komersanta filiāli.

REORGANIZĀCIJAI

 • Nodalīšana, ja neveido jaunu sabiedrību;

 • Nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību;

 • Pārveidošana;

 • Pievienošana;

 • Saplūšana;

 • Sašķelšana;

 • Individuālo uzņēmumu, zemnieku, zvejnieku saimniecību pārveidošana par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.

DARBĪBAS APTURĒŠANAI UN ATJAUNOŠANAI

 • Komersanta darbības apturēšana ar komersanta lēmumu;

 • Komersanta darbības atjaunošana.

LIKVIDĀCIJAI

 • AS un SIA likvidācija;

 • IK izslēgšana no komercreģistra;

 • Personālsabiedrības izbeigšana, likvidācija un izslēgšana;

 • Filiāles izslēgšana no komercreģistra.


Maksātnespēja