Maksātnespējas process


JURIDISKAIS BIROJS LEGALIA

Mūs vieno pieredze, kas mērāma 20 gadu garumā. Mūsu galvenā vērtība ir ikviens klients, kurš vēršas pie mums pēc palīdzības kādas problēmas atrisināšanai vai vienkāršu un ikdienišķu jautājumu atrisināšanai. Mēs aicinām uz sadarbību ikvienu, kuram rūp godīga attieksme pret sevi, saviem klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā.

pieredze

Mūsu pieredze ir saistīta ar klientu pārstāvēšanu tiesās un šķīrējtiesās, valsts un pašvaldību iestādēs. Savu karjeru esam sākuši tiesās kā tiesnešu palīgi, valsts iestāžu juriskonsulti. Specializējamies komerctiesībās (uzņēmumu reģistrācija, izmaiņu reģistrācijas dokumentu sagatavošana, uzņēmumu likvidācija), maksātnespējas procesa lietās (fizisko un juridisko personu maksātnespējas process), lietu tiesībās (nekustamie īpašumi), būvniecības tiesībās (būvniecības process).

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Piedāvājam plašu juridisko pakalpojumu klāstu, taču īpaši specializējamies komerctiesībās, lietu un saistību tiesībās, kā arī maksātnespējas procesa lietās. Pārstāvam savus klientus tiesās, šķīrējtiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.

MAKSĀTNESPĒJA

Juridiskie pakalpojumi saistībā ar tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesiem, sagatavojot maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības pieteikumus iesniegšanai tiesā, kā arī sniedzot konsultācijas minēto procesu sakarā.


UZZINĀT VAIRĀK

BŪVNIECĪBA

Pārstāvam gan būvnieku, gan pasūtītāju intereses būvniecības procesa laikā. Sagatavojam ar būvniecību saistītos līgumus, tādus kā būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvniecības līgumus. Veicam to analīzi, koriģēšanu. Pārstāvam strīdos ārpus tiesas un tiesas ceļā.


UZZINĀT VAIRĀK

NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu darījumu ceļā, nekustamā īpašuma pārbaude pirms tā iegādes veicot juridisko, nodokļu, vides aizsardzības un citu aspektu pārbaudi. Nepieciešamo līgumu sagatavošana darījumu noslēgšanai. Klientu interešu pārstāvēšana juridiskos strīdos.


UZZINĀT VAIRĀK

KOMERCTIESĪBAS

Juridiskie pakalpojumi komersantiem saistībā ar jaunu uzņēmumu reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistrā, kā arī visu nepieciešamo dokumentu grozījumu reģistrācijai. Konsultācijas saistībā ar komerctiesībām.


UZZINĀT VAIRĀK

SAISTĪBU TIESĪBAS

Sagatavojam dažāda veida līgumus atbilstoši klientu individuālajām prasībām un maksimālai klientu interešu aizstāvībai. Piedāvājam visa veida līgumu un ar to saistīto dokumentu sagatavošanu, līgumu korekciju, grozījumu sagatavošanu, iespējamo risku izvērtēšanu.


UZZINĀT VARĀK

TIESVEDĪBA

Sagatavojam prasības pieteikumus, blakus sūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības, kā arī pārstāvam savu klientu intereses visu instanču tiesās un šķīrējtiesās. Sniedzam konsultācijas saistībā ar prasības celšanu tiesās, izstrādājot piemērotāko stratēģiju.


UZZINĀT VAIRĀK

PIEŅEMŠANAS LAIKI


Pieņemam klientus katru darba dienu no plkst. 9.30 - 17.30

kā arī sestdienās atsevišķi par to vienojoties.


Maksātnespēja